Rešerše

Ochranné známky

Známkové rešerše jsou nezbytné pro minimalizaci případných konfliktů při výběru názvu výrobku. Máme vlastní oddělení určené pro provádění těchto rešerší v České i Slovenské republice a měsíčně realizujeme přibližně 200 rešerší. Pokyny k provádění těchto rešerší přijímáme jak samostatně, tak i souběžně s poskytnutím právní rady.

Máme dlouhodobé a výhradní vztahy s největšími rešeršními firmami na světě: Thomson Compu-Mark , Eurosearch Novagraaf a Multisearch. Proto jsme schopni nabízet zvýhodněné tarify za rešerše v zahraničí ke zjištění, vyhledání a sledování shodných či zaměnitelných ochranných známek v cizích zemích. Tuto službu zajišťujeme v celosvětovém rozsahu či teritoriálně.

Pokud výsledky rešerše odhalí jakékoli potenciální porušení práv klienta, zahájíme ihned právní opatření.

Patenty

Provádíme také patentové rešerše:

  1. rešerše na stav techniky v celosvětovém měřítku;
  2. celosvětové rešerše na patentovou čistotu stávajících patentů prostřednictvím našich přidružených kanceláří (a přímo v České a Slovenské republice); a
  3. vyhledávání namítatelných dokumentů ve sporných řízeních.