Kontakt

Rott, Růžička & Guttmann a spol.
Patentové, známkové a advokátní kanceláře

South Point, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Tel: +420 233 370 084, +420 233 371 789, +420 233 377 867

Fax: +420 233 382 263

IČO: 07689560

DIČ: CZ07689560

E-mail: RRG@RRG.CZ

Rott & Růžička;
Patentová, známková a právna kancelária v.o.s.

Palisády 729/36, 811 06 Bratislava 1

Tel: +421 244 640 262

Fax: +421 244 454 197, +421 244 454 195, +421 254 777 593

IČO: 31354955

DIČ: SK202094947

E-mail: RRG@RRG.SK