Profil

Naše patentová, známková a advokátní kancelář byla založena v roce 1990. Je vedoucí firmou v oboru duševního vlastnictví poskytující služby domácím i zahraničním klientům v kancelářích v České republice i na Slovensku.

Zpracováváme přihlášky na ochranu vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků, rostlinných odrůd, ochranných známek a označení původu výrobků, jakož i patentové a známkové rešerše. Naše kancelář pomáhá též klientům v oblasti autorského a soutěžního práva.

Dojde-li k porušení práv duševního vlastnictví klienta, poskytujeme řešení jak v oblasti soukromého práva (jako je podávání žalob a návrhů na předběžná opatření), tak i v oblasti práva veřejného (jako je spolupráce s celními orgány). Kancelář mezi své klienty v boji proti pirátství v oblasti autorského práva počítá přední světové výrobce značkového zboží a udržuje kontakty se zástupci ve více než 120 zemích.

Členové kanceláře jsou oprávněni zastupovat nejen v řízení před Úřady průmyslového vlastnictví, ale rovněž před soudy v České i Slovenské republice. Jeden ze společníků kanceláře je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Naši starší společníci, advokáti, patentoví zástupci a další spolupracovníci mají dlouholeté praktické zkušenosti v oboru průmyslového vlastnictví a ve všech souvisejících vědních a technických oborech.

Kancelář vlastní samostatnou pobočku v Bratislavě – Rott & Růžička; patentová, známková a právna kancelária s.r.o. – založenou v roce 1993.

Naši bratislavskou kancelář tvoří advokáti, patentoví zástupci a administrativní pracovníci. Současným zastupováním v České i Slovenské republice přinášíme klientům úsporu nákladů.

V našich kancelářích pracují čtyři advokáti a třináct patentových zástupců. Samostatné rešeršní oddělení provádí známkové rešerše pro přední poskytovatele služeb v daném oboru, jako jsou Thomson Compu-Mark, Novagraaf-Eurosearch a Knijff Multisearch. Kancelář poskytuje služby v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, slovenštině a japonštině.

Naši společníci a patentoví zástupci jsou členy mezinárodních asociací AIPPI, INTA, AIPLA, FICPI, ECTA, MARQUES a LES.

Seznam našich hlavních klientů je k dispozici na vyžádání.