Výrobkové pirátství

Česká republika v poslední době upravila svou legislativu v oblasti boje proti výrobkovému pirátství tak, aby odpovídala právu Evropské unie i širšímu mezinárodnímu úsilí o vytvoření celosvětového standardu duševního vlastnictví. Vnitrostátní právní předpisy nyní splňují závazky plynoucí z členství v (a) Světové obchodní organizaci (zejména v dohodě TRIPS) a (b) v Pařížské úmluvě (ve znění dodatkových protokolů).

Tato rozsáhlá právní úprava chrání proti výrobkovému pirátství výrobce stejně jako spotřebitele tím, že pomáhá spotřebitelům odlišit u každého výrobce shodné či zaměnitelné výrobky a umožňuje jim tak se spolehnout na kvalitu daného výrobku.

Porušování zákona zde typicky zahrnuje neoprávněné užívání nehmotného statku – jako je například ochranná známka – mající povahu tak ubikvitní, že se jejich zneužívání stává těžko kontrolovatelné. Padělaný výrobek je neoprávněně označen ochrannou známkou, což ve většině případů představuje nezákonné užití ochranné známky, ale i užitného nebo průmyslového vzoru.

Naše kancelář je v této oblasti průkopníkem a služby v oblasti výrobkového pirátství poskytuje renomovaným zahraničním výrobcům značkového zboží již skoro 20 let.

V rámci pomoci našim klientům využíváme prostředky a nástroje práva Evropské unie, stejně jako národního práva trestního, občanského, obchodního a správního. Řešíme problémy týkající se značkového oblečení, obuvi a sportovních potřeb, léčiv, domácích spotřebičů a elektroniky, potravin a nápojů, stavebních materiálů a bytových doplňků, chemicko-technologických součástek a mnoha dalších komodit ze všech oblastí obchodu včetně služeb.