Monitoring ochranných známek

V souvislosti se změnou zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví již nenamítá z moci úřední shodné ochranné známky pro stejné výrobky a služby. Proto naše kancelář nabízí efektivní službu monitoringu ochranných známek, který zjistí nejenom shodné ochranné známky, ale i ochranné známky podobné, a to nejen v rejstříku ČR, EUIPO a WIPO, ale i celosvětově. Pokud máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat na rrg@rrg.cz nebo telefonním čísle +420 233 370 084.

Patenty

Kancelář poskytuje komplexní služby pokrývající všechny potřeby klientů týkající se vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů jak v tuzemském, tak i v celosvětovém měřítku.

Získat více informací

Ochranné známky

Jsme schopni zpracovat všechny známkoprávní záležitosti klienta v tuzemsku i v zahraničí a máme rozsáhlé zkušenosti se správou rozsáhlých známkových portfolií. Podáváme národní i mezinárodní přihlášky podle formulářů stanovených Madridskou dohodou a Protokolem a rovněž podáváme přihlášky ochranné známek Společenství u OHIM v Alicante (CTM).

Získat více informací

Rešerše

Známkové rešerše jsou nezbytné pro minimalizaci případných konfliktů při výběru názvu výrobku. Máme vlastní oddělení určené pro provádění těchto rešerší v České i Slovenské republice a měsíčně realizujeme přibližně 200 rešerší.

Získat více informací

Výrobkové pirátství

V rámci pomoci našim klientům využíváme prostředky a nástroje práva Evropské unie, stejně jako národního práva trestního, občanského, obchodního a správního. Řešíme problémy týkající se značkového oblečení, obuvi a sportovních potřeb, léčiv, domácích spotřebičů a elektroniky, potravin a nápojů, stavebních materiálů a bytových doplňků, chemicko-technologických součástek a mnoha dalších komodit ze všech oblastí obchodu včetně služeb.

Získat více informací


Vladimír Rott

Vladimír Rott

Michal Růžička

Michal Růžička

Motto:

Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere
(Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří)
Ulpianus Domitius

Ocenění: