Ochranné známky

Naše běžná známkoprávní činnost zahrnuje podávání přihlášek, vedení řízení a sledování platnosti ochranných známek. Udržujeme kontakty se zástupci na celém světě a samotné naše kanceláře poskytují služby v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, japonštině a slovenštině.

Jsme schopni zpracovat všechny známkoprávní záležitosti klienta v tuzemsku i v zahraničí a máme rozsáhlé zkušenosti se správou rozsáhlých známkových portfolií. Podáváme národní i mezinárodní přihlášky podle formulářů stanovených Madridskou dohodou a Protokolem a rovněž podáváme přihlášky ochranné známek Společenství u OHIM v Alicante (CTM). Základem této činnosti je schopnost odborně doporučit klientovi formu ochrany, která je pro daný případ nejvýhodnější.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní proces známkové ochrany: podání přihlášky, zápis, obnovu a sledování. Náš vlastní počítačový software nás upozorní na blížící se termíny obnovy. Můžeme tak předložit našim klientům seznam obnov ochranných známek, které je třeba provést v dalším kalendářním roce.

Monitorujeme trh z hlediska případné zaměnitelnosti ochranných známek a posuzujeme možné známkoprávní kolize. Doporučujeme pak klientovi vhodnou strategii, jako je například podání námitek, připomínek a návrhů na výmaz ochranné známky.

Naše úspěšnost v této oblasti se opírá o zkušenosti našich jednotlivých patentových zástupců. U zahraničních případů koordinujeme naši činnost se zahraničními zástupci. Tuto činnost považujeme za velmi důležitou a věnujeme jí mimořádnou pozornost. Pro klienty připravujeme vždy několik strategií postupu s doporučením námi preferovaného optimálního řešení.