Ing. ŽÁKOVÁ Anna

patentový zástupce, evropský patentový zástupce

Dříve Výzkumný ústav vinohradnický a vinársky v Bratislavě, průzkumová referentka na Patentovém úřadu v Bratislavě, vedoucí odboru evidence a technické přípravy tamtéž (1987-1995)

Jazyky: angličtina, ruština