Ing. SMÍŠEK Michal

Evropský patentový a známkový zástupce, patentový zástupce

Dříve průzkumový referent Patentového úřadu v Praze v oblasti strojírenské technologie (1986-1995)

Člen oddělení sporných řízení v oblasti ochranných známek, označení původu výrobků, patentů, užitných a průmyslových vzorů, (1995-2000)

Stáž v EPO – Haag, Mnichov (1992-1994)

Seminář – patentovatelnost vynálezů týkajících se počítačových programů – Berlín-1995

Studijní pobyt v odboru odvolacích řízení v EPO . Mnichov 1996

Spoluautor „Sporná řízení před úřadem průmyslového vlastnictví (1999. 2000)

Jazyky: angličtina, ruština