JUDr. RŮŽIČKA Michal, CSc.

advokát, patentový zástupce, evropský známkový zástupce

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Lektor práv duševního vlastnictví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Do roku 1988 referent průzkumu ochranných známek, referent sporných řízení, vedoucí oddělení ochranných známek na Patentovém úřadu v Praze

Lektor na Institutu průmyslově právní výchovy Patentového úřadu (1983-1991)

Studium na Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní patentové, autorské a soutěžní právo – Mnichov (1992)

Autor „Systém práv duševního vlastnictví“ (1989), „Úvod do teorie práv duševního vlastnictví“ (1990), spoluautor „Práva duševního vlastnictví“ (1994), autor četných článků v oblasti práv průmyslového vlastnictví a soutěžního práva

Člen AIPPI, INTA, ECTA, Mezinárodní ligy pro soutěžní právo

Jazyky: němčina, ruština, pasivně angličtina a francouzština