JUDr. ROTT Vladimír

patentový zástupce, evropský známkový zástupce

Člen představenstva Komory patentových zástupců České republiky v r. 1991 – 2001 Do roku 1990 pracovník firmy specializující se na ochranu průmyslových práv

Absolvent kurzu pro patentové a známkové zástupce na U.S. Patent and Trademark Office – Washington D.C. (1994)

Autor a spoluautor kapitol Česká a Slovenská republika v Manuálu v oblasti ochrany práv průmyslových (vydavatel Katzarov S.A. – Švýcarsko)

Člen AIPPI, INTA, AIPLA, ECTA, MARQUES

Člen ECTA Council za Českou republiku, člen INTA Project Team

Jazyky: angličtina, ruština, pasivně francouzština