Ing. PROKAJOVÁ Katarína

patentový zástupce

Chemickotechnologická fakulta STU Bratislava ( 1996 – 2001 )

Dříve patentový referent v patentových a známkových kancelářích ( 2001 – 2014 )

Jazyky: angličtina, němčina, čeština