Ing. KRMENČÍK Václav

evropský patentový zástupce, patentový zástupce

Dříve pracovník Výzkumného oddělení luminoforů pro nízkotlaké světelné zdroje závodu Tesla Holešovice (1982-1989), vedoucí provozu chemická předvýroba – Tesla Holešovice (1989-1993)

Průzkumový referent na Patentovém úřadu v Praze – oddělení chemická technologie (maltoviny, keramika, detergenty, odpadní vody, papír, celulóza, výbušniny)

Stáž u EPO – Haag, Mnichov (1994)

Seminář Patentovatelnost v průmyslu – Vídeň (1996)

Jazyky: angličtina, pasivně ruština