Ing. KAVÍNKOVÁ Ludmila

patentový zástupce, evropský známkový zástupce

Dříve referent průzkumu ochranných známek mezinárodních a označení původu výrobků na Patentovém úřadu v Praze

Stáž na Federálním institutu duševního vlastnictví – Bern (1994)

Členka AIPPI

Jazyky: francouzština, ruština, pasivně angličtina