Ing. JIROTKOVÁ Ivana

evropský patentový a známkový zástupce, patentový zástupce

Dříve průzkumová referentka na Patentovém úřadu v Praze v oblasti nátěrových hmot, makromolekulárních látek a peptidů (1974 – 1980, 1990 – 1995) a členka určovacího a zrušovacího oddělení Patentového úřadu v Praze (1980-1990)

Kurz pro rešerše a průzkum na EPO – Haag, Mnichov (1991)

Jazyky: angličtina, francouzština, japonština, ruština, němčina