Ing. Hamašová Alena

patentový zástupce

Absolventka Chemickotechnologické fakulty STU, odbor kvasná chemie a bioinženýrství

Botanický ústav SAV Bratislava (1990-1993) Kurz Získání, uplatnění a využití práv duševního vlastnictví v Evrope (Mnichov 2001)

Členka patentové kanceláře v Bratislavě (2000-2003)

Jazyky: angličtina, ruština