Ing. FUCHSOVÁ Jana

patentový zástupce

Dříve pracovník patentového odboru Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (1997 – 2008) v oddělení chemických technologií v oblasti polymerů, detergentů a 2 léčiva.

Školení v rámci PHARE „Prosazování práv v oblasti duševního vlastnictví“, Praha 2004, 2007.

Jazyky: angličtina