Ing. NEMČEK Jozef

patentový expert

Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Strojnícka fakulta ( r. 2001)
Absolvent kurzu Duševné vlastníctvo v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (r. 2013)

Jazyky: angličtina