JUDr. HOLÝ Petr

advokát, patentový zástupce

Specialista v oblasti výrobkového pirátství, sporů v oblasti práv duševního vlastnictví, nekalé soutěže a ochrany domén.

Absolvent Právnické fakulty Západočeské university v Plzni

1999 – 2001 člen advokátní kanceláře v Plzni, generální praxe

Odborná zkouška patentových zástupců z oblasti ochrany práv na označení (2006)

Kurz oceňování práv k duševnímu vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze (2012)

Státní rigorózní zkouška z předmětu „Právo k nehmotným statkům a právo autorské“ na Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Člen výboru České národní skupiny The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

Člen Anticounterfeiting comitteé European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Jazyky: angličtina, němčina