JUDr. Ing. GUTTMANN Michal

evropský patentový a známkový zástupce, advokát, patentový zástupce (Česká republika), advokát (Slovenská republika)

Místopředseda Komory patentových zástupců České republiky (opakovaně)

Člen EPI Council

Bývalý výzkumný pracovník organické chemie na Slovenské technické univerzitě

Dříve po dlouhou dobu průzkumový referent v oblasti organické a farmaceutické chemie a referent sporných řízení na Patentovém úřadu v Praze (1974-1986) a vedoucí Patentového oddělení na Slovenské akademii věd v Bratislavě (1986-1989), bývalý místopředseda Patentového úřadu (Federální úřad pro vynálezy) v Praze (1990-1992)

Seminář o Evropském patentovém právu a jeho užití – stáž na EPO Mnichov (1991) Kurz CEIPI na Univerzitě R. Schumana ve Štrasburgu (1992-1994)

Spoluautor zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a zákona o užitných vzorech

Spoluautor kapitol Česká a Slovenská republika v Manuálu v oblasti ochrany práv průmyslových (vydavatel Katzarov S.A. – Švýcarsko)

Lektor patentového práva na Institutu průmyslově právní výchovy Patentového úřadu (1976-1992) v Praze a Patentového úřadu v Banské Bystrici (od r. 2000)

Člen AIPPI, INTA, FICPI, AIPLA, LES

Subdelegát české skupiny FICPI

Jazyky: angličtina, němčina, ruština